معرفی اشتراک‌گذاری @mention برای استوری اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

معرفی اشتراک‌گذاری @mention برای استوری اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

وقتی شخصی از شما در استوری خود نام می برد، اکنون گزینه ای برای اضافه کردن آن محتوا به استوری خود خواهید داشت.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-mentions-sharing-for-instagram-stories/

دیدگاهتان را بنویسید