چگونه به محتوای بالقوه مضر در فید و داستان رسیدگی می کنیم

چگونه به محتوای بالقوه مضر در فید و داستان رسیدگی می کنیم

امروز، ما در حال گسترش انواع محتوایی هستیم که در فید به آن اشاره می‌کنیم، به‌ویژه آن‌هایی که دستورالعمل‌های انجمن ما را نقض می‌کنند و/یا کاربران محتوا را مضر گزارش می‌کنند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/how-we-address-harmful-content-on-feed/

دیدگاهتان را بنویسید