چگونه به محتوای بالقوه مضر در فید و داستان رسیدگی می کنیم

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/how-we-address-harmful-content-on-feed/

دیدگاهتان را بنویسید