معرفی راه های جدید برای تایید سن در اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/new-ways-to-verify-age-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید