ایجاد یک فید اینستاگرام قابل دسترس

ایجاد یک فید اینستاگرام قابل دسترس

بخوانید که چگونه تجربه فید اینستاگرام خود را برای ایجاد یک رابط کاربری در دسترس بهبود بخشیده ایم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/crafting-an-accessible-instagram-feed/

دیدگاهتان را بنویسید