10 کمک مالی اینستاگرام و موزه بروکلین به هنرمندان سیاه پوست، طراحان و مشاغل کوچک

10 کمک مالی اینستاگرام و موزه بروکلین به هنرمندان سیاه پوست، طراحان و مشاغل کوچک

اینستاگرام به 10 هنرمند، طراح و کسب و کارهای کوچک سیاه پوست با مشارکت موزه بروکلین جایزه می دهد.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-awards-black-visionaries-in-brooklyn-november-17-2022/

دیدگاهتان را بنویسید