گسترش پیوندهای اشتراک گذاری در استوری برای همه | وبلاگ اینستاگرام

گسترش پیوندهای اشتراک گذاری در استوری برای همه | وبلاگ اینستاگرام

ما در حال گسترش استیکر پیوند خود هستیم تا همه بتوانند پیوندها را در استوری اینستاگرام خود به اشتراک بگذارند. اکنون، همه سازندگان و مشاغل می توانند از برچسب پیوند برای رشد استفاده کنند!

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/expanding-sharing-links-in-stories-to-everyone/

دیدگاهتان را بنویسید