گزینه های بیشتر آپلود اینستاگرام از رول دوربین شما | وبلاگ اینستاگرام

گزینه های بیشتر آپلود اینستاگرام از رول دوربین شما | وبلاگ اینستاگرام

اکنون می توانید عکس ها و ویدیوها را به استوری خود اضافه کنید، حتی اگر آنها را بیش از 24 ساعت پیش گرفته باشید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/more-instagram-upload-options-from-your-camera-roll/

دیدگاهتان را بنویسید