کنترل بیشتر بر داده هایی که با برنامه های شخص ثالث در اینستاگرام به اشتراک می گذارید – اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/increasing-personal-user-data-control/

دیدگاهتان را بنویسید