چگونه از کسب و کارهای کوچک در دوران کووید-19 حمایت کنیم؟

چگونه از کسب و کارهای کوچک در دوران کووید-19 حمایت کنیم؟

کسب و کارهای کوچک برای جامعه اینستاگرام مهم هستند. ببینید چگونه اینستاگرام از طریق کارت‌های هدیه و تحویل غذا، پشتیبانی از کسب‌وکارها را از مکان‌هایی که دوست دارید و بیشتر به آن‌ها اهمیت می‌دهید، آسان‌تر می‌کند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/how-to-support-small-businesses-during-covid-19/

دیدگاهتان را بنویسید