چگونه از افرادی که تحت تأثیر اختلالات خوردن و تصویر منفی بدن هستند حمایت می کنیم

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/how-were-supporting-people-affected-by-eating-disorders-and-negative-body-image/

دیدگاهتان را بنویسید