پشتیبانی شده توسط هوش مصنوعی: سیستم توصیه‌کننده کاوش اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/powered-by-ai-instagrams-explore-recommender-system/

دیدگاهتان را بنویسید