همچنان ایمن و ایمن نگه داشتن اینستاگرام

همچنان ایمن و ایمن نگه داشتن اینستاگرام

امروز، ما چندین ویژگی جدید را برجسته می‌کنیم که برای کمک به ایمن نگه داشتن حساب‌های افراد طراحی شده‌اند و در صورت از دست دادن دسترسی به حساب، پشتیبانی بیشتری از آنها ارائه می‌کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-keep-instagram-safe-and-secure/

دیدگاهتان را بنویسید