معرفی Checkout در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

معرفی Checkout در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

ما مفتخریم که پرداخت را در اینستاگرام معرفی کنیم. وقتی محصولی را که دوست دارید پیدا کردید، اکنون می توانید بدون خروج از برنامه آن را خریداری کنید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-checkout/

دیدگاهتان را بنویسید