معرفی «همه شما گرفتار هستید» در فید | وبلاگ اینستاگرام

معرفی «همه شما گرفتار هستید» در فید | وبلاگ اینستاگرام

وقتی همه پست‌های دو روز گذشته را دیدید، ممکن است متوجه پیام «شما همه چیز هستید» شوید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-youre-all-caught-up-in-feed/

دیدگاهتان را بنویسید