مبارزه با اطلاعات نادرست در اینستاگرام | اینستاگرام

مبارزه با اطلاعات نادرست در اینستاگرام | اینستاگرام

ما می‌خواهیم به آنچه در اینستاگرام می‌بینید اعتماد کنید، بنابراین برای کمک به بررسی اطلاعات نادرست، کار با حقیقت‌سنجی شخص ثالث در ایالات متحده را آغاز کرده‌ایم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/combatting-misinformation-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید