طراحی پلتفرم سیگنال برای اینستاگرام

طراحی پلتفرم سیگنال برای اینستاگرام

پلتفرم سیگنال ها بین این رابطه چند به چند قرار دارد و انتشار و مصرف سیگنال را با ارائه یک API و زیرساخت یکپارچه متمرکز می کند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/designing-a-signals-platform-for-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید