شیر اطمینان چیست؟ شیرهای ایمنی سازنده ایتالیایی | kasrasaran

اما این دسته می‌تواند بسته به نوع سیستم مورد استفاده.از حالت نیمه باز و نیمه بسته نیز پشتیبانی کند. همین امر در کنترل جریان سیال و دما در سیستم‌ها بسیار حائز اهمیت و کاربردی است. مدل‌های استاندارد شیر اطمینان دارای سوپاپ تخت هستند، اما مدل هایی برای انواع خاصی از گازها و مایعات وجود دارد. تفاوت اصلی در شکل سیفتی ولو است؛ در این نسخه‌ها، سوپاپ مجهز به محفظه انبساط است (شکل بعد را ببینید).

این حفاظت به راحتی با نصب یک سیستم حفاظتی فشار (HIPPS) به دست می آید. واژه شیر اطمینان (Safety Valve) و شیر اطمینان فشار شکن (Safety Relief Valve) اصطلاحاتی هستند که جهت تشریح انواع متنوعی از تجهیزات مرتبط با آزاد سازی فشار اضافی سیال در واحد می باشند. در همین رابطه محدوده وسیعی از شیر های مختلف که برای کارکرد های متنوعی جهت عمل در شرایط بحرانی فشار می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. شیر اطمینان عموما برای سیالات تراکم پذیر و شیر های اطمینان فشار شکن اغلب برای سیالات تراکم ناپذیر از جمله روغن و آب مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات سوپاپ ایمنیped دارای تثبیت کننده ارتعاشات

فشار باز شدن (Opening Pressure)، فشار استاتیکی در ورودی شیر که موجب باز شدن شیر بسته می گردد. لاین خروجی PSV می تواند توسط یک لوله به هوای آزاد (فشار اتمسفر) تخلیه شود یا اینکه به یک خط دیگر هدایت گردد. در بازار به اشتباه به این شیر، سفتی ولو گفته می شود اما نام درست این محصول سیفتی ولو (Safety Valve) است. به پرشر سیفتی ولو (Pressure Safety Valve) به اختصار PSV نیز می گویند. این شیر اطمینان، فرمان را از راه دور از طریق پایلوت دریافت می کند. ما شیرهایی با طراحی سفارشی برای کاربردهای حیاتی در صنعت پتروشیمی ارائه می دهیم.

نحوه عملکرد شیر اطمینان

ریلیف ولو ابزار دقیق به منظور حفظ ایمنی تجهیزات و پیشگیری از بروز آسیب های ناشی از افزایش فشار و دمای بیش از حد در سیستم طراحی شده است. ریلیف ولو ابزار دقیق همانند شیر اطمینان ابزاردقیق نقش محافظتی برسیستم دارد اما در ساختار و نحوه عملکرد با شیر اطمینان دارای یک تفاوت جزیی می باشد. ریلیف ولو ابزار دقیق در مجموعه انواع شیرهای ایمنی با کاربردی خاص قرار می گیرد. ریلیف ولو ابزار دقیق با تضمین ایمنی، فشار سیستم را در یک سطح مشخص محدود می نماید.

شیر اطمینان چیست؟ شیرهای ایمنی سازنده ایتالیایی | kasrasaran

انواع شیر اطمینان، به شکلی طراحی شده اند که با افزایش فشار سیال، شیر به صورت خودکار باز شده و تا زمانی که فشار سیال به محدوده کمتر از فشار Blow Down یا فشار ایمن برسد، سیال از شیر به بیرون اینجا را بررسی کنید جریان می یابد. بالاترین فشار، فشاری است که باعث می شود شیر تخلیه به طور کامل باز شود. مشخص است که این حد تعیین شده باید بالاتر از فشار عملکرد (Set Pressure) باشد. این حد تعیین شده با توجه به شرایط فرایند، نوع سیال و استانداردهای مختلف مشخص می شود. طبق استاندارد BS 5500 بالاترین فشار سیفتی ولو باید 10 درصد از میزان فشار عملکرد بیشتر باشد.

  • دومین زیر مجموعه از شیر اطمینان یا ایمنی (Safety Valve )، شیرهای یکطرفه هستند.
  • به عنوان مثال استاندارد BS 5500 مقدار اختلاف فشار را در سیستم های بخار و گاز برابر حداکثر 10 درصد فشار تنظیمی شیر اطمینان در نظر می گیرد.
  • علاوه بر این، با توجه به عملکرد دریچه ها می توان تمایز بیشتری ایجاد کرد.
  • شیر های اطمینان به منظور حفاظت سیستم های ذخیره سازی و خطوط فشار در برابر افزایش فشارهای ناگهانی مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید