سریعتر کردن instagram.com: بهینه سازی اندازه کد و اجرای آن (قسمت 4)

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/making-instagramcom-faster-code-size-and-execution-optimizations-part-4/

دیدگاهتان را بنویسید