رئیس جدید اینستاگرام آدام موسری معرفی شد | وبلاگ اینستاگرام

رئیس جدید اینستاگرام آدام موسری معرفی شد | وبلاگ اینستاگرام

ما خوشحالیم که آدام موسری را به عنوان رئیس جدید اینستاگرام معرفی می کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/adam-mosseri-announced-as-new-head-of-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید