درخواست از مردم برای تولدشان | وبلاگ اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/asking-people-for-their-birthdays/

دیدگاهتان را بنویسید