جدید: GIF در دایرکت اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

جدید: GIF در دایرکت اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

با ارسال GIF برای دوستانتان در دایرکت اینستاگرام، خود را به روش های بصری بی شماری بیان کنید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/send-gifs-in-instagram-direct/

دیدگاهتان را بنویسید