توقف موقت «کودکان اینستاگرام» و ساخت ابزارهای نظارت والدین

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/pausing-instagram-kids/

دیدگاهتان را بنویسید