تست Layout جدید برای بهبود پروفایل اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

تست Layout جدید برای بهبود پروفایل اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

ما روش‌های جدیدی را آزمایش می‌کنیم که بتوانید خودتان را بهتر بیان کنید و راحت‌تر با افرادی که در نمایه خود به آنها اهمیت می‌دهید ارتباط برقرار کنید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/layout-testing-to-improve-instagram-profiles/

دیدگاهتان را بنویسید