تست پست های پیشنهادی در فید اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

تست پست های پیشنهادی در فید اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

ما در حال آزمایش پست های توصیه شده در فید شما هستیم تا بتوانید محتوای بیشتری را که برایتان مهم است در اینستاگرام ببینید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/testing-recommended-posts-in-feed/

دیدگاهتان را بنویسید