تأخیر ارسال موضوعات برش به نصف | وبلاگ اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/cutting-threads-send-latency-in-half/

دیدگاهتان را بنویسید