بهبود دسترسی از طریق پشتیبانی متن جایگزین | وبلاگ اینستاگرام

بهبود دسترسی از طریق پشتیبانی متن جایگزین | وبلاگ اینستاگرام

ما در حال معرفی دو پیشرفت جدید هستیم تا استفاده از اینستاگرام را برای افراد دارای نقص بینایی آسان‌تر کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support/

دیدگاهتان را بنویسید