اینستاگرام Alim Smith (@yesterdaynite) را به عنوان هنرمند برجسته میم برای In Living Color: A Celebration of Black Joy from Love & Laughter معرفی کرد.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/alim-smith-featured-meme-artist-in-living-color/

دیدگاهتان را بنویسید