اینستاگرام Alim Smith (@yesterdaynite) را به عنوان هنرمند برجسته میم برای In Living Color: A Celebration of Black Joy from Love & Laughter معرفی کرد.

اینستاگرام Alim Smith (@yesterdaynite) را به عنوان هنرمند برجسته میم برای In Living Color: A Celebration of Black Joy from Love & Laughter معرفی کرد.

برای ماه تاریخ سیاه‌پوستان، ما با علیم اسمیت همکاری کرده‌ایم که 25 نقاشی رنگ روغن خلق کرد تا نمادین‌ترین میم‌های سیاه را در سبک منحصر به فرد خود به نمایش بگذارد. بیشتر بدانید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/alim-smith-featured-meme-artist-in-living-color/

دیدگاهتان را بنویسید