اینستاگرام دریافت کنندگان گرنت Visionaries Design Black را اعلام کرد

اینستاگرام دریافت کنندگان گرنت Visionaries Design Black را اعلام کرد

اینستاگرام با موزه بروکلین برای سرمایه گذاری و شناسایی طراحان و مشاغل سیاه پوست از طریق برنامه کمک مالی #BlackDesignVisionaries همکاری می کند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/announcing-recipients-of-the-inaugural-blackdesignvisionaries-grant-program/

دیدگاهتان را بنویسید