اینستاگرام تعهد خود به ایمنی و مهربانی را تقویت می کند | وبلاگ اینستاگرام

اینستاگرام تعهد خود به ایمنی و مهربانی را تقویت می کند | وبلاگ اینستاگرام

ما ابزارها و برنامه های جدیدی را برای حفظ اینستاگرام مکانی امن و مثبت برای ابراز وجود اعلام می کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-strengthens-commitment-to-safety-and-kindness/

دیدگاهتان را بنویسید