استفاده از راهنماهای اینستاگرام برای حمایت از رفاه | وبلاگ اینستاگرام

استفاده از راهنماهای اینستاگرام برای حمایت از رفاه | وبلاگ اینستاگرام

در تلاش مستمر خود برای حمایت از جامعه در طول این بیماری همه گیر، ما راهنمای تمرکز خود را به نمایش محتوای سلامتی تغییر داده ایم. ما با سازمان‌ها و سازندگان همکاری کرده‌ایم تا منابعی را برای رفاه کاربران خود ارائه دهیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/supporting-well-being-with-instagram-guides/

دیدگاهتان را بنویسید