از تحقیقات برای بهبود تجربه خود استفاده کنید

از تحقیقات برای بهبود تجربه خود استفاده کنید

در اینستاگرام، ما در حال تحقیق در مورد اینکه چگونه رسانه‌های اجتماعی بر مردم تأثیر می‌گذارند و بر روی تبدیل پلتفرم خود به فضایی امن، حمایتی و مثبت برای همه تمرکز می‌کنیم. یاد بگیرند که چگونه.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/using-research-to-improve-your-experience/

دیدگاهتان را بنویسید