ارتقای استاندارد برای حمایت از نوجوانان و حمایت از والدین به صورت آنلاین

ارتقای استاندارد برای حمایت از نوجوانان و حمایت از والدین به صورت آنلاین

ما با تغییر توصیه‌های محتوا، راه‌اندازی ابزارهایی برای کمک به والدین برای مشارکت بیشتر و بیشتر، اینستاگرام را به مکانی امن‌تر برای جوانان تبدیل می‌کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/raising-the-standard-for-protecting-teens-and-supporting-parents-online/

دیدگاهتان را بنویسید