ابزارها و منابع جدید برای والدین و نوجوانان در VR و اینستاگرام

ابزارها و منابع جدید برای والدین و نوجوانان در VR و اینستاگرام

امروز، ابزارها و منابع جدیدی را اعلام می کنیم که برای حمایت از والدین، سرپرستان و نوجوانان در سراسر فناوری های خود طراحی شده اند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/tools-and-resources-for-parents-and-teens-in-vr-and-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید