آغاز ماه ملی پیشگیری از قلدری با ویژگی های جدید ضد قلدری | وبلاگ اینستاگرام

آغاز ماه ملی پیشگیری از قلدری با ویژگی های جدید ضد قلدری | وبلاگ اینستاگرام

درباره دو ویژگی جدید ما برای کاهش تعاملات منفی، از جمله قلدری و آزار، در نظرات بخوانید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/national-bullying-prevention-month/

دیدگاهتان را بنویسید