آشنایی با تأیید صحت در اینستاگرام

آشنایی با تأیید صحت در اینستاگرام

ما به‌روزرسانی‌هایی را برای فرآیند درخواست تأیید خود در اینستاگرام انجام داده‌ایم. بدانید که چگونه تأیید صحت خود را بهبود بخشیده ایم و چگونه بر شما تأثیر می گذارد.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/understanding-verification-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید