آزمایش راه های بیشتر برای حمایت از جنبش های اجتماعی در اینستاگرام

آزمایش راه های بیشتر برای حمایت از جنبش های اجتماعی در اینستاگرام

ما در حال آزمایش یک ویژگی جدید هستیم که به شما کمک می‌کند تا جنبش‌های اجتماعی را در اینستاگرام پیدا کنید و از آنها حمایت کنید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/discover-social-movements-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید