پیشرفت دسترسی در اینستاگرام

پیشرفت دسترسی در اینستاگرام

امروز، ما به ابتکار دسترسی خود با به‌روزرسانی‌های گسترده خود از توضیحات تصویر گرفته تا زیرنویس‌های ویدیویی تولید شده خودکار ادامه می‌دهیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/tips-and-tricks/advancing-accessibility-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید