همچنان به ایمن‌تر کردن اینستاگرام برای جوان‌ترین اعضای جامعه ما ادامه می‌دهیم

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community/

دیدگاهتان را بنویسید