همچنان به ایمن‌تر کردن اینستاگرام برای جوان‌ترین اعضای جامعه ما ادامه می‌دهیم

همچنان به ایمن‌تر کردن اینستاگرام برای جوان‌ترین اعضای جامعه ما ادامه می‌دهیم

همچنان به ایمن‌تر کردن اینستاگرام برای جوان‌ترین اعضای جامعه ما ادامه می‌دهیم

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community/

دیدگاهتان را بنویسید