معرفی راه های جدید برای همکاری و ایجاد با Reels

معرفی راه های جدید برای همکاری و ایجاد با Reels

ما ویژگی‌های جدیدی را برای حلقه‌های اینستاگرام اعلام می‌کنیم که همکاری، ایجاد و اشتراک‌گذاری حلقه‌های اینستاگرام را آسان‌تر می‌کند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-ways-to-collaborate-and-create-with-reels/

دیدگاهتان را بنویسید