راه اندازی AMBER Alerts در اینستاگرام برای کمک به یافتن کودکان گمشده

راه اندازی AMBER Alerts در اینستاگرام برای کمک به یافتن کودکان گمشده

امروز، در اینستاگرام به مناسبت روز جهانی کودکان مفقود شده که در آن با سازمان‌هایی در سراسر جهان همکاری کرده‌ایم، هشدارهای کهربایی را اعلام می‌کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/amber-alerts-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید