تجلیل از رشد جامعه تجاری به 25 میلیون | وبلاگ اینستاگرام

تجلیل از رشد جامعه تجاری به 25 میلیون | وبلاگ اینستاگرام

ما در حال جشن گرفتن جامعه کسب و کار خود در اینستاگرام هستیم که به 25 میلیون افزایش یافته است، که اکثریت قریب به اتفاق آنها مشاغل کوچک هستند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/celebrating-business-community-growth-to-25-million/

دیدگاهتان را بنویسید