به شما کمک می کند بفهمید در حساب شما چه خبر است

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-outages-and-account-status/

دیدگاهتان را بنویسید