به روز رسانی ابزارهای تأیید و تأیید هویت | وبلاگ اینستاگرام

به روز رسانی ابزارهای تأیید و تأیید هویت | وبلاگ اینستاگرام

ما در حال به روز رسانی سه ابتکار مهم هستیم که اینستاگرام و جامعه ما را ایمن نگه می دارد.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-verification-and-authentication-tool-updates/

دیدگاهتان را بنویسید