به افراد کنترل زمان و آنچه در اینستاگرام می بینند را بدهید | وبلاگ اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/giving-people-control-over-what-they-see-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید