استفاده از محدودیت در اینستاگرام برای مقابله با قلدری | وبلاگ اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/stand-up-against-bullying-with-restrict/

دیدگاهتان را بنویسید