استفاده از محدودیت در اینستاگرام برای مقابله با قلدری | وبلاگ اینستاگرام

استفاده از محدودیت در اینستاگرام برای مقابله با قلدری | وبلاگ اینستاگرام

ما ویژگی محدود کردن را اعلام می کنیم تا بتوانید از حساب خود در برابر تعاملات ناخواسته محافظت کنید و با قلدری و آزار سایبری مبارزه کنید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/stand-up-against-bullying-with-restrict/

دیدگاهتان را بنویسید