ابزارهای جدید ضد قلدری در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

ابزارهای جدید ضد قلدری در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

ما ابزارهای جدیدی را برای مبارزه با قلدری اعلام می کنیم، از جمله روش جدیدی برای شناسایی و گزارش قلدری در عکس ها.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/anti-bullying-tools-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید